Coronavirus

Geplaatst op 28 maart, 2020
cropped-Logo-512x512.png

Update 28 maart 2020

28 maart 2020
Geliefde broeders en zusters,
Intussen hebben we een bijzondere zondag achter de rug. Terwijl het kerkgebouw leeg bleef mocht het Woord van God toch open gaan en klonk het evangelie.
Afgelopen week zijn nieuwe richtlijnen vanuit de overheid gekomen. De maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 (Corona) te vertragen, zijn strenger geworden en verlengd tot 1 juni.

• De overheid heeft ten sterkste afgeraden om evenementen te organiseren waar meer dan 30 mensen aanwezig zijn.

• Ook moet iedereen waar mogelijk gezelschap mijden.

• Mensen met gezondheidsklachten dienen thuis te blijven tot deze klachten over zijn.

• Alle scholen, horeca, sportclubs e.d. zijn gesloten.

• We dienen allen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

De kerkenraad heeft besloten daarom de kerkdiensten tot 1 juni, ook niet door te laten gaan in ons kerkgebouw. Net als afgelopen zondag, zal ds. Aalderink om 9:30 uur een online dienst verzorgen via het Lukaskastje en kerkdienstgemist (via de website https://www.cgk-zwaagwesteinde.nl/diensten/). Dominee Aalderink zal gebed, schriftlezing en een preek uitspreken, en dit omlijsten met het afspelen van enige liederen/muziek.
De collectedoelen van de komende zondagen worden tijdens de uitzending genoemd. De bankrekeningen kunt u vinden op de website onder kopje: informatie.

Alle overige kerkelijke activiteiten zijn tot 1 juni afgelast.

Het omzien naar elkaar blijft belangrijk, juist in deze omstandigheden. Aangezien ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid zo weinig mogelijk bezoek moeten ontvangen, beveelt de kerkenraad aan om ook telefonisch naar elkaar om te zien. Ook met iemand uit de bijbel lezen, en bidden kan per telefoon. Huisbezoeken zullen zoveel mogelijk worden beperkt. Neemt u vooral per email of telefonisch contact op met uw kerkenraad als er nood is of vragen zijn.
Zondag 15 maart opende ds. Aalderink de online dienst met het afspelen van psalm 91:1
Hij, die op Gods bescherming wacht, Wordt door den hoogsten Ko – ning Beveiligd in den duist’ren nacht, Beschaduwd in Gods wo – ning. Dies noem ik God, zo goed als groot Voor hen, die op Hem bouwen, Mijn burcht, mijn toevlucht in den nood, Den God van mijn betrouwen

Dit bidden wij u allen toe.
Met hartelijke broedergroet,
Uw kerkenraad


12 maart 2020

Geliefde broeders en zusters,

Naar aanleiding van de maatregelen die onze overheid vandaag heeft afgekondigd om het COVID-19 (Corona) virus in te dammen, heeft de kerkenraad zich beraden op de te nemen stappen.

  • De overheid heeft ten sterkste afgeraden om evenementen te organiseren waar meer dan 100 mensen aanwezig zijn.
  • Ook is aanbevolen aan ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid om waar mogelijk gezelschap te mijden.
  • Mensen met gezondheidsklachten dienen thuis te blijven tot deze klachten over zijn.

De kerkenraad vindt dat het wijs is de aanbevelingen van de deskundigen en onze overheid op te volgen, en heeft daarom besloten om de kerkdiensten van a.s. zondag 15 maart NIET door te laten gaan. Het geplande Heilig Avondmaal zal op een later te bepalen tijdstip gehouden worden. Het Avondmaal in Brugchelencamp was al afgelast door de directie van zorggroep Elkander.

Op 15 maart om 9:30 uur zal een uitzending gedaan worden via het Lukaskastje en kerkdienstgemist (via de website https://www.cgk-zwaagwesteinde.nl/diensten/). Dominee Aalderink zal gebed, schriftlezing en een preek uitspreken.

De kerkenraad dringt er sterk op aan om alle geplande kerkelijke activiteiten, zoals vergaderingen en verenigingen, waar mogelijk voorlopig niet door te laten gaan.

Met betrekking tot de kerkdiensten van zondag 22 en 29 maart a.s. houden we de landelijke ontwikkelingen in de gaten. Hierover zullen we u nader berichten.

Het omzien naar elkaar blijft belangrijk, juist in deze omstandigheden. Aangezien ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid zo weinig mogelijk bezoek moeten ontvangen, beveelt de kerkenraad aan om ook telefonisch naar elkaar om te zien. Huisbezoeken zullen zoveel mogelijk worden beperkt. Neemt u vooral per email of telefonisch contact op met uw kerkenraad als er nood is of vragen zijn.

Broeders en zusters, we hebben dit besluit biddend genomen omdat we naast de geestelijke leiding ook in dit opzicht verantwoordelijkheid dragen voor de gemeente. We beseffen de ernst van de situatie voor ons land en ook dat dit besluit ingrijpend is voor ons als kerk. Maar we mogen ons in alles geborgen weten in Gods hand en Zijn Vaderlijke zorg.

 

Met hartelijke broedergroet,

Uw kerkenraad