Kerkdiensten

Wij komen elke week samen om 9:30u en om 14:00u in de “Rehoboth Kerk” in De Westereen.

De diensten van onze kerk kunt u bekijken en beluisteren via internet en via de speciaal daarvoor bestemde Lukaskastjes.

Als er een kerkdienst gehouden wordt, kunt u deze hieronder live meekijken.
Wilt u liever alleen meeluisteren? Dat kan hier.


Collectedoelen:

De collecte van zondag 7 juli is voor een kwartaalproject van de ZOA.

Betalingsmogelijkheden collectes:

U kunt wekelijks overmaken per overschrijving, of maandelijks in één keer. Bedragen kunnen worden verdeeld over de rekeningen, of één bedrag storten en de verdeling aangeven in de omschrijving.

Rekeningnummers:

  1. Kerkelijke kas – NL63 RABO 0346 1521 51 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Zwaagwesteinde
  2. Commissie van Beheer –  NL77 RABO 0343 3220 21 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Zwaagwesteinde
  3. Diaconie – NL52 RABO 0346 1480 81 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Zwaagwesteinde
  4. Zending – NL18 RABO 0346 1500 51 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Zwaagwesteinde

Terugkijken/luisteren van de diensten kan op deze pagina.

Weten wie er de komende week/weken preekt? Dit staat op de agenda!

Tevens kunt u via br. D. de Boer een CD van elke dienst terug bestellen. De kosten hiervoor zijn € 3,-. Neem contact op met br. De Boer via dena2911@gmail.com