Vrouwenvereniging ‘Ora et Labora’

komt één keer in de twee weken bij elkaar op dinsdagavond. Meestal hebben we een Bijbelstudie, maar soms ook een maatschappelijk onderwerp. Ook is het goed voor de onderlinge band en de gezelligheid.

De kerst vieren we samen met de vrouwenverenigingen van de PKN-gemeente in ons dorp. Ook hebben we twee keer per jaar een avond met de gezamenlijke vrouwenverenigingen van de Kring Friesland in Drogeham. In het voorjaar met een Bijbels onderwerp en in het najaar een maatschappelijk onderwerp.

Dan is er ook nog de landelijke Bondsdag.

En niet te vergeten: onze uitstapjes. In juni hebben we een prachtige boottocht gemaakt door “De Alde Feanen.”

Er zijn echter een aantal in de gemeente die liever niet meer ’s avonds over straat willen. Daarom is er ook een “middageditie”. Op 29 september vanaf 14.45 uur begint deze en vindt plaats bij Zus van der Meer, Hillebrandsreed 20a in Twijzelerheide. Voor diegenen die niet meer ’s avonds willen, van harte welkom op 29 september op de Hillebrandsreed 20a!.

Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Zijn er nog vragen, dan kun je terecht bij Kenau Veenstra: tel. 0511-443770.